Hos Eder är klienten i fokus. Tillsammans med klienten skapas de bästa förutsättningarna för det specifika ärendet. 

Eder är en allmänpraktiserande juridisk byrå. Som ombud företräder vi privatpersoner, företag och organisationer i och utanför domstol samt vid övriga myndigheter. Eder erbjuder medling då vi har specialiserade medlare för alternativ tvistelösning. Medling är en bra alternativ tvistelösningsmetod framför en domstolsprocess både för privatpersoner och företagare. Välkommen att höra av dig för mer information om medling.

Eder bistår i att förmedla rättsskydd och rättshjälp. Rådgivning erbjuds på svenska, engelska, franska, persiska (farsi) och dari. För övriga språk erbjuds klienter en auktoriserad tolk.

Välkommen att kontakta Eder via info@eder.nu eller 070 – 499 00 56. För mer info se nedan på hemsidan.

Målsägandebiträde

När man utsatts för ett brott är det viktigt att ha ett målsägandebiträde som känner till konsekvenserna av brott. Detta för att du ska kunna ta dig igenom rättsprocessen tryggt och rättssäkert beaktat dina trauman. Med expertis inom brottsutsatthet och dess konsekvenser har Eder gedigen erfarenhet av att träffa och stötta vuxna och barn med trauman. Eders målsägandebiträden värnar om att du som målsägande ska känna dig trygg, hörd och lyssnad på genom hela rättsprocessen. Väljer du ett av våra målsägandebiträden kan du känna dig trygg med att du får ett målsägandebiträde som stöttar dig som brottsutsatt och tillvaratar dina rättigheter. 

Medling

Eder erbjuder medling för privatpersoner, företag och organisationer. Eder är specialiserade i kommersiell avtals- och processrätt och har särskilda kunskaper i avtalsrätt. Vi har skickliga och vana medlare samt förhandlare i privata samt kommersiella tvister. Det medför att Eder i stor utsträckning till förmån för våra klienter löser infekterade tvister genom medling framför en rättsprocess.

Sakkunnig föreläsare

Eder är väl anlitad som föreläsare och sakkunnig i bl.a. frågor om brottsutsatthet och avtalsrätt samt håller utbildningar inom flertalet rättsområden.

Har du ett företagsevent? Ditt företag eller organisation kan anlita oss som föreläsare. Vi tillhandahåller utbildningar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer inom flertalet verksamhetsområden.

BROTTMÅL

Målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

FAMILJERÄTT

Äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, skilsmässa,

vårdnads- och umgängesrätt samt adoption m.m.

SOCIALRÄTT

Särskild företrädare för barn i mål avseende vård av unga, tvångsvård samt vård av missbrukare m.m.

ARVSRÄTT

Upprättande av testamente, klander av testamente, bouppteckning samt arvskifte.

AVTALSRÄTT

Avtalsingående, revidering och granskning samt tolkning och tillämpning av avtal. 

Familjerättsliga avtal, köpeavtal, överlåtelseavtal, gåvobrev, kommersiella avtal, hyresavtal samt anställningsavtal m.m.

ARBETSRÄTT

Felaktig uppsägning eller avskedande samt diskrimineringsärenden m.m.

FASTIGHETSRÄTT

Tvist med bostadsrättsförening, tvist med hyresvärd, andrahandsuthyrning, överlåtelseavtal vid köp, gåva eller byte av lös/fast egendom samt fel i fast/lös egendom.

FÖRSÄKRINGSRÄTT

Tvist avseende person- och/eller förmögenhetsskada vid försäkringsfall.​

PRIVATPERSONER

TVIST

När man hamnar i en tvist tror många att enda lösningen är en domstolsprocess. Vi erbjuder alltid våra klienter en alternativ tvistelösning för att säkerställa om tvisten kan lösas via medling. Domstolsprocess ser vi alltid som en sista utväg. 

Medling erbjuds bl.a. vid bodelning, vårdnads- och umgängestvist samt vid arvstvist m.m.

VÅRDNADSTVIST

Barn är det käraste vi har. En vårdnads- och umgängestvist kräver ett engagerat ombud som besitter särskilda kunskper och expertis i vårdnadsmål. Detta för att du ska kunna uppnå bästa resultat för dig och dina barn. Eders jurister har gedigen erfarenhet i vårdnadsmål. 

Om du utsatts/utsätts för våld i nära relation av den andre föräldern ställs även stora krav på att ditt ombud besitter erfarenheter och kunskaper inom våldets mekanismer. Detta för att du ska kunna tillvarata dina barns och dina rättigheter utan undantag. Eder erbjuder dig ett ombud som har företrätt många klienter i komplexa vårdnadsmål med goda resultat.

ÖVERKLAGAN

Behöver du hjälp med att överklaga ett myndighetsbeslut exempelvis från domstolen, polisen eller annan myndighet? När vi överklagar beslut för klienters räkning upphävs eller ändras beslut i stor utsträckning till förmån för våra klienter. Hör av dig så hjälper vi dig vidare.

FÖRETAG

Eder är specialiserade på kommersiell avtals- och processrätt. Vi hanterar ditt företags tvister genom medling eller en rättsprocess. 

TVIST

I regel anlitar privatpersoner men även företagare ett juridiskt ombud när en tvist redan är ett faktum. Behöver du hjälp med att lösa en tvist? Våra vana medlare kan hjälpa dig och ditt företag till en alternativ lösning utan en rättsprocess, oavsett vad tvisten handlar om eller värdet av tvisten.

AVTAL

Vi hjälper dig som företagare att se över dina avtal – innan det är för sent. Det är mer kostnadseffektivt än att anlita ett juridisk ombud när avtalsparter hamnat i en tvist.

Eders erfarna och skickliga jurister hjälper dig och ditt företag/organisation att tolka, tillämpa och/eller upprätta avtal. Vi bistår även avtalsparter att upprätta avtal med villkor som är viktiga för dig som företagare att inte missa – för att gardera dig. 

OMBUD

Företag och organisationer kan anlita Eders jurister inom flertalet rättsområden. Inget ärende är för litet eller stort, obeaktat värdet av tvisten. Då även en liten tvist som inte når en lösning kan ge långvariga negativa konsekvenser för ett företag/organisation. 

Vi kan hjälpa er att överklaga myndighetsbeslut samt företräda er i en rättsprocess.

VÄLKOMMEN ATT BOKA 20 MIN KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

E-post: info@eder.nu

Telefon: 070 – 499 00 56 

Postadress: Kanalvägen 6, 194 61 Upplands Väsby

  • Stockholmskontoret: Kanalvägen 10 A, 194 61 Upplands Väsby 
  • Göteborgskontoret: Gustaf Dahlénsgatan 30, 417 24 Göteborg
  • Norrköpingskontoret: St Persgatan 99, 602 32 Norrköping